Vaststellen grondexploitaties tijdelijke woningen Donkerstraat - Stadionstraat  Markeerpunten